Dagelijks Woord

Meer over Kerkgebouw

Bronnen

Verder is er informatie in verwerkt, afkomstig van een artikel in de Eendrachtbode en zijn gegevens afkomstig van de kerkvoogdij.

De bronnen die G.J. Lepoeter gebruikt heeft voor het bovengenoemde artikel:

* C. Chavannes-Mazel e.a.: "Langs de oude Zeeuwse kerken". Baarn, 1975.

* Jac. Ermerins: "Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgeheldert. Tholen waaronder begrepen Schakerloo en Poortvliet", 1794.

* H. Janse: "Kerken en torens in Zeeland". Zaltbommel, 1969.

* Drs. J. H. Kluiver: "Historische orgels in Zeeland III", in archief Zeeuwsch Genootschap, 1976.

* Dr. J. J. Westendorp-Boerma: "De klokken van Noord-Zeeland", in Zeeuws Tijdschrift 1952-II.

* Gids van de Ned. Herv. Gemeente te Poortvliet, 1976.

* Gegevens van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist over de restauratie.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit