Dagelijks Woord

Meer over Kerkgebouw

Interieur

Voor de preekstoel liggen een vijftal grafzerken, waarvan die van de chirurgijn mr. Fransoies Willem van der Tholen de oudste is. Deze dateert uit 1650. Bovenop de consistorie is een gallerij gebouwd.

In het schip zijn ongeveer 300 zitplaatsen gemaakt. Op de gallerij kunnen nog ongeveer zo'n 60 mensen een plaats vinden. In de noordelijke en zuidelijke zijbeuk kunnen nog zo'n 100 stoelen geplaatst worden, zodat er met de kerkenraad- en kerkvoogdijbanken meegerekend zo'n 500 mensen een plaats kunnen krijgen.

In de kapel aan de noordzijde hangt een bord met de namen van de kerkmeesters en de bouwlieden, die betrokken waren bij één van de vroegere restauraties, namelijk die van 1804. Tot de laatste restauratie hing dit bord boven het raam in de oostelijke gevel en bedekte daar de initialen A.H. van de meester metselaar en E.W. van de meester timmerman, die de restauratie van 1778 hebben verricht.

De koperen kroon voor de kansel met drie schildjes, waarop vroeger wapens waren aangebracht, is erg oud. Mogelijk dateert deze uit dezelfde tijd als de preekstoel. De andere kronen zijn latere schenkingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit