Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Vereniging

  • Binnen onze gemeente zijn de volgende kringen en verenigingen actief. Alle bijeenkomsten worden gehouden in het verenigingsgebouw "Eben-Haëzer". 

Cathechisaties

Tijdens het winterseizoen elke maandagavond van 18.30 tot 19.15 uur jongeren van 12 t/m 15 jaar. Van 19.15 uur tot 20.00 uur jongeren van 16 jaar en ouder. 

Zondagsschool "Samuel"

Elke zondagmorgen, direct aansluitend aan de kerkdienst voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met uitzondering van de zomervakantie. 

Vrouwenvereniging "Naomi"

Bijeenkomst tijdens het winterseizoen elke veertien dagen op woensdag om 19.45 uur. Naast het onderzoek van de Schrift wordt hier creatief werk verricht o.a. voor de jaarlijkse verkoping in november ten behoeve van de kerkvoogdij. 

Mannenvereniging "Soli Deo Gloria"

Bijeenkomst tijdens het winterseizoen eenmaal per maand op maandag om 20.00 uur. De verenigingsavond wordt gebruikt voor het onderzoek van de Heilige Schrift.

Ouderencontactmiddag

Elke drie weken tijdens het winterseizoen op woensdagmiddag, aanvang 14.30 uur. Alle leden en meelevenden van 60 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. Bedoeling van deze middag is elkaar te ontmoeten rondom het Woord en om de onderlinge band te verstevigen. 

Bijbelkring

Bijeenkomst eenmaal per maand tijdens het winterseizoen op donderdagavond, aanvang 19.30 uur. Onderzoek van de Schrift is de belangrijkste bezigheid. 

Jonge lidmatenkring

De kring komt tijdens het winterseizoen eenmaal per drie weken bij elkaar op donderdagavond, aanvang 19.30 uur. Ook hier staat het onderzoek van de Schrift centraal. Daarnaast worden ook actuele thema's besproken. 

Jeugdvereniging "Rondom het Woord"

In het winterseizoen zijn er drie leeftijdsgroepen, die om de twee weken samenkomen . Groep 4+, groep 9+ en de groep 12+. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit