Dagelijks Woord

Meer over Kerkgebouw

Kerkhof

In dit verband dienen we ook een negatief geluid te laten horen over het verenigingsgebouw, wat gebouwd is aan de oostzijde op de plaats van het koor. Dit gebouw ziet er uiterst solide en praktisch uit, maar de vormgeving en gebruikte materialen zijn toch wel erg in strijd met die van het kerkgebouw.

Het door leilinden overkoepelde pad over het kerkhof naar de zuiddeur geeft een bijzonder karakteristiek beeld. Naast de zuiddeur zien we in de kerkmuur een gedenksteen. Deze steen zit op de plaats waar in 1650 een regenbak werd gemetseld, bedoeld om het water van de kerk op te vangen, om zodoende de mensen in de droge perioden als de regen- bakken bij de woningen uitgeput waren, van water te voorzien. Deze "kerkebak" werd geschonken door een bemiddelde vrouw, Janneken Snellaerts geheten. De nogal beschadigde tekst op de gedenksteen luidt: 

Hier uyt cont ghi weten, so ghi ook wel cont tellen 

in wat jaer Janneken Snellaerts mij liet stellen 

Cornelis Marinus van Thole heeft mij hier uyt liefde 

doen stellen, op dat ick tot Port(sche) Dorp geriefde 

soo d'al verslinde dood hem heeft te vrough geraect 

soo ben ick door zijn vrouw ten last en opgemaeckt. 

Dies Janneken Snellaerts naam nog lange hier sal leven 

als ick het Hemels-oort den laesten aem sal geven."

 

We kunnen er van verzekerd zijn dat Janneken Snellaerts er inderdaad mee bereikt heeft dat haar naam, vooral in de droge zomers, vele jaren in ere gehouden is. Ondertussen is dat op zijn hoogst een verre en vage herinnering.

Het water, één van onze meest elementaire levensbehoeften, halen we uit de kraan. De kerkebak heeft zijn tijd gehad en is bij de laatste restauratie dan ook opgeruimd. En zo heeft alles zijn plaats en zijn tijd onder de zon.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit