Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Activiteiten nieuws

18 september 2021

   

Zaterdag 25 September ZANGUURTJE 

Zaterdag 25 september wordt er een uurtje zingen voor de kerktelefoon georganiseerd door de activiteiten commissie. Iedereen is van harte welkom om mee te zingen! Thema voor deze avond is: Toekomstverwachting…  De te zingen psalmen en liederen zullen afgedrukt worden in ons eigen kerkblad van augustus/september, en mag je uitknippen en meenemen op de avond zelf. We beginnen om 19:30. De avond zal geopend worden met gebed en schriftlezing, en afgesloten met gebed door één van de leden van de activiteitencommissie. Organist is Jaap de Graaf. Na afloop is er ook nog gelegenheid om even na te praten en bakje koffie te doen. Doel van de avond is samen komen en samen zingen voor de kerktelefoon in voorbereiding op de zondag. 

Als er heel veel mensen komen zingen wijken we uit naar de kerk i.v.m. de 1,5 meter maatregel. We hopen dat de ontwikkeling van corona zodanig is dat dit door kan gaan, dus alles onder voorbehoud van Jakobus: Indien de  Heere wil, en wij leven zullen.

TE VERWACHTEN ACTIVITEITEN:

23 Oktober 2021
Slaatjes  actie 

27 November 2021:
Actie met iets van de bakker uit Oosterland  (bekend van de bolussen!)

11 December 2021:
Kerstzangavond 19:30

Voor deze data geldt D.V. en onder voorbehoud of alles tijdig geregeld kan worden. Nadere info volgt.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit