Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Activiteiten nieuws

16 juli 2022

   

TE VERWACHTEN ACTIVITEITEN:

 

16 September 2022:

 

De activiteiten commissie organiseert in samenwerking met Fam. v.d. Male een barbecue voor heel de gemeente op het terrein van de Fam. v.d. Male, Langeweg 9. Aanvang 18:00, inloop vanaf 17:30.Toegang zal gratis zijn. Doel van deze avond is gemeentebinding. Wel staat er een melkbus klaar voor een vrijwillige bijdrage voor de onkostenbestrijding die de activiteiten commissie zeer op prijs zal stellen. Meer info volgt in het kerkblad van aug/sept. Hou deze datum alvast vrij!

 

17 December 2022:

 

Deze avond zal de jaarlijkse kerstzangavond gehouden worden, met diverse koren. Meer info volgt na de zomer. Hou deze avond ook maar vrij!

 

Voor al deze data geldt: D.V.   

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit