Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Bankrekeningen

30 oktober 2020

      

Kerkvoogdij HHG Poortvliet: NL42RABO0353801755

Diaconie HHG Poortvliet     : NL40RABO0303034319

2 Kor. 9:7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit