Dagelijks Woord

Meer over Nieuws

Ouderencontact & Alleenstaanden

24 maart 2023

  

Uitstapje

Beste ouderen en alleenstaanden

De datum van het beloofde uitstapje komt al iets dichterbij. We gaan het doel nu eindelijk verklappen; 31 mei hopen we DV met elkaar af te reizen naar het Fruitteeltmuseum in Kapelle. Mocht u er ooit geweest zijn; geen probleem. Die middag gaan 2 gidsen ons alles vertellen wat we willen weten.  Er wordt gezorgd voor koffie /thee en appelgebak.

Ook mensen die onze contactmiddagen niet bezoeken, kunnen zich aanmelden voor dit uitstapje, bij een van de commissieleden onderaan dit bericht. Weet u welkom! Graag aanmelden vóór 1 mei DV.

We willen graag om 12.30 u. verzamelen in Eben Haëzer om samen de middag te openen. Dan kunnen op ons gemakje om 13 u. vertrekken.

Vervoer willen we doen met eigen auto’s. Wil degene die wil rijden zich de volgende contactmiddag (5 april)  melden bij de heren Dekker en Uijl? Dan kunnen we inventariseren of we voldoende auto’s hebben.

Na afloop willen we de middag ook weer eindigen in Eben Haëzer om de Heere te danken voor Zijn trouwe zorg en zo het seizoen 2022/2023 af te sluiten.

Voor deze middag vragen wij u een bijdrage van €5,- als tegemoetkoming in de onkosten.

We hopen op een prachtige middag met elkaar.

Hartelijke groet, namens

De Ouderencontact commissie,

Piet Dekker, Marien Uijl, Heleen Buth.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit